مرکز تخصصی کارشناسی خودرو توسط دستگاه های دیجیتال
  66 94 97 18 (خط ویژه پاسخگویی تا ساعت 21)   
مـشـاوره   .   کارشنـاسـی    .   تأمیـن خـودرو

اسلاید یک

کلیه خودروهایی که توسط مجموعه پدیده خودرو کارشناسی و یا از طریق خرید سفارشی تامین میشوند شامل تخفیف ویژه بیمه بدنه ایران میگردند شما میتوانید بعد از خرید خودرو درخواست بیمه بدنه ایران همراه با بیشترین تخفیف را داشته باشید پرداخت هزینه بیمه هم به صورت نقدی و هم به صورت اقساطی امکانپذیر است