021-88733195021-88735462

کارشناسی خودرو در محل

همکاری با ما

به چه صورت میتوانید با پدیده خودرو همکاری داشته باشید؟

 

همکاری به عنوان کارشناس خودرو

در صورتیکه در زمینه رنگ و فنی خودرو دارای سابقه کاری هستید میتوانید با تکمیل فرم استخدام کارشناس خودرو و ارسال رزومه کاری به عنوان یکی از کارشناسان پدیده خودرو در هر شهری که هستید  فعالیت نمایید

در نظر داشته باشید همکاری در این زمینه منوط به قبولی در آزمون کارشناسی خودرو و شرکت در دوره تکمیلی در این مجموعه میباشد.

 

 

 

همکاری به عنوان فروشنده و تامین کننده خودرو

با توجه به اینکه این مجموعه جهت تامین خودرو برای مصرف کننده واقعی اقدامات و خدمات زیادی را انجام میدهد با بسیاری از نمایشگاه داران و فعالین بازار خودرو به عنوان تامین   کننده ارتباط دارد در صورتیکه شما هم میتوانید در این زمینه به ما کمک کنید با ارسال مشخصات خودتان زمینه همکاری سالم و مطمئنی را فراهم کنید.در فرم زیر با ثبت مشخصات محل فعالیت و یا با ارسال کانال تلگرامی ما را از موجودی خودروهای خود مطلع کنید.